ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Πορεία προς τη Βουλή  για τα αιτήματα πολυμαιταγγιζόμενωνασθενών | Ξεκινάμε Μαζί | 01/12/2023
06:53

Πορεία προς τη Βουλή για τα αιτήματα πολυμαιταγγιζόμενωνασθενών | Ξεκινάμε Μαζί | 01/12/2023

Ο Παύλος Πανέτας ( Ομάδα Πρωτοβουλίας Γονέων Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»- Πάσχων) στην εκπο...