ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Η ΓΣΕΕ, η ΣΕΣ και η έρευνα για τους μισθούς των ευρωπαίων πολιτών | Ξεκινάμε Μαζί  | 16/11/2023
22:19

Η ΓΣΕΕ, η ΣΕΣ και η έρευνα για τους μισθούς των ευρωπαίων πολιτών | Ξεκινάμε Μαζί | 16/11/2023

Ο Ανδρέας Στοϊμενίδης ( Πρ. Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Ε...