ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Συμπληρώνονται αύριο 24/02 δύο χρόνια πολέμου στην Ουκρανία | Ξεκινάμε Μαζί | 23/02/2024
13:17

Συμπληρώνονται αύριο 24/02 δύο χρόνια πολέμου στην Ουκρανία | Ξεκινάμε Μαζί | 23/02/2024

Ο Ιωάννης Καρράς (Αν. Καθηγητής / Ιστορικός/ Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών κι Ανατολικών Σπουδών ΠΑΜΑΚ) στην εκπομπή “Ξεκινάμε Μα...