ΕΥ ΖΗΝ

 eyzin-2ΕΥ ΖΗΝ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ  (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ).
Ενημέρωση, επιμόρφωση, ψυχαγωγία! Άλλη ματιά. Άλλος λόγος και η Δημοσιογραφία γράψει Ιστορία! Ερευνούμε τα πάντα, καταθέτουμε την Αλήθεια! ΈΥΖΗΝ' ακόμη και στην καθημερινότητα!